top of page

Polityka Prywatności

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FlySmart sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001032048, NIP: 525124098;

 2. Może się Pan/Pani skontaktować z nami:
  a) Listownie na adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa
  b) E-mailem na adres: contact@flysmart.pl
  c) Telefonicznie pod numerem: (048) 500150700

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o zakup udziału w samolocie dostępnym w Programie Współwłasności którego Operatorem jest FlySmart sp. z o.o. lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem ww. umowy; na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych leżących po stronie administratora związanych z obowiązkiem podatkowym (art.. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz – w pozostałym zakresie - na podstawie zgody Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza personelem Administratora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o zakup udziału w samolocie Programu FlySmart oraz w celach kontaktowych i w celu wystawienia faktury.

 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie istnieje ustawowy obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, co w razie odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe.

 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy o przelot/czarter samolotu oraz do czasu przedawnienia roszczeń i obowiązków podatkowych związanych z zawartą umową.

 9. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia.

 10. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych byłaby wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody listownie lub e-mailem.

 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Na naszej stronie internetowej pliki cookie wykorzystywane są do celów statystycznych (Google Analytics).

PLIKI COOKIES GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Witryny (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.

 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

bottom of page