top of page
PC-12 Southern Africa.jpg

KOSZTY

Program Prostych Płatności

Brak ukrytych opłat. Brak zaskoczeń. 
Model płatności naszego Programu opiera się na trzech elementach.

$

KOSZT ZAKUPU

+

Koszt początkowy stanowi koszt zakupu udziału w wybranym samolocie plus marża Operatora.

$

OPŁATA MIESIĘCZNA

+

Opłata miesięczna pokrywa wynagrodzenie załogi, obsługę techniczną, hangar oraz inne koszty miesięczne.

$

OPŁATA GODZINOWA

Opłata godzinowa pokrywa koszt paliwa oraz inne wydatki związane w konkretnie wykonanym lotem.

KOSZT POCZĄTKOWY

Koszt przystąpienia do Programu FlySmart stanowi koszt zakupu udziału w samolocie oraz dodatkowe koszty wdrożenia samolotu do eksploatacji ponoszone proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału. 

KOSZT MIESIĘCZNY

Stałe koszty miesięczne związane są z bieżącym prowadzeniem Programu oraz utrzymaniem samolotów i załóg w ciągłej gotowości do lotu. W opłatach miesięcznych zawarte są przede wszystkim: koszty obsługi technicznej, koszty wynagrodzenia załogi, hangarowania samolotu, koszty operacyjne i administracyjne prowadzenia programu, koszty bieżącej obsługi samolotu, zakupu i aktualizacji baz danych oraz innego oprogramowania niezbędnego do lotu.

KOSZT BEZPOŚREDNI

Koszty bezpośrednio związane z wykonanym lotem. Składają się na nie m.in. koszty paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, opłata za odladzania (jeśli występuje) , rezerwy na serwis, opłaty nawigacyjne, lotniskowe i handlingowe. 

CRYSTAL CARE

Najlepsze wsparcie techniczne Twojego samolotu.

PC-24 Hand Over Peter Brabeck-Letmathe.jpg

Obsługa Techniczna

Crystal Care jest kompleksowym programem obsługi technicznej zapewnianej przez firmę Pilatus dla samolotów tej marki dostępnych w naszym Programie. Od wielu lat jest to najlepszy na świecie zintegrowany program obsługi technicznej w segmencie General Aviation. W ramach opłaty miesięcznej zawarty jest program obsługi Crystal Care dzięki czemu uczestnicy naszego Programu mają zagwarantowane pełne wsparcie techniczne swojego samolotu. Crystal Care gwarantuje nie tylko bieżący serwis wszystkich systemów ale również niezaplanowane naprawy oraz remonty silników. Co więcej, w sytuacji wystąpienia nagłej usterki poza bazą Crystal Care gwarantuje niezwłoczną pomoc mobilnego serwisu 24/7 w dowolnym miejscu na świecie. Daje to naszym pasażerom poczucie komfortu i bezpieczeństwa w każdym miejscu i czasie.

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 
SAMOLOTU

ZAKUP CAŁEGO SAMOLOTU

Zakup samolotu

Ubezpieczenie

Koszty stałe

Koszty obsługi

Koszty załogi

Ułamek ceny zakupu

Ułamek kosztu ubezpieczenia

Ułamek kosztów stałych

Ułamek kosztów obsługi

Ułamek kosztów załogi

100% ceny zakupu

100% kosztu ubezpieczenia

100% kosztów stałych

100% kosztów obsługi

100% kosztów załogi

Wykorzystanie samolotu

Zarządzanie

Planowanie lotów

400-600 godzin rocznie, najbardziej optymalne wykorzystanie samolotu

Operator

Operator

100-200 godzin rocznie, 95% czasu samolot stoi w hangarze

Samodzielnie

Samodzielnie

cp12 fleet.jpg

DLACZEGO WARTO?

Korzyści z przystąpienia do Programu

ikona1.png

DOSTĘP DO FLOTY

ikona2.png

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ikona3.png

DOPASOWANY UDZIAŁ

ikona4.png

PRZEWIDYWALNE KOSZTY

ikona5.png

WIĘCEJ
LOTNISK

bottom of page