top of page

KOSZTY

Koszty uczestnictwa w Programie FlySmart składają się z 3 podstawowych elementów:

KOSZTY PROGRAMU 
 

KOSZTY MIESIĘCZNE
koszty zarządzania

Stałe koszty miesięczne związane z bieżącym prowadzeniem Programu oraz utrzymaniem samolotów i załóg w ciągłej gotowości do lotu.

KOSZT POCZĄTKOWY
zakup udziału

Koszt jednego udziału stanowi 1/6 ceny zakupu samolotu plus proporcjonalne do udziału koszty wdrożenia go do eksploatacji.

KOSZT BEZPOŚREDNI
koszt wykonanego lotu

Koszty bezpośrednio związane z wykonanym lotem. Składają się na nie m.in. koszty paliwa, rezerwy na serwis, opłaty lotniskowe i inne, jeśli występują.

KOSZT POCZĄTKOWY

Koszt początkowy wejścia do Programu FlySmart stanowi koszt zakupu udziału w samolocie oraz dodatkowe koszty wdrożenia samolotu do eksploatacji ponoszone proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału. Na te koszty składają się przede wszystkim: przebazowanie, ubezpieczenie, rejestracja samolotu, szkolenie załogi, koszt zakupu wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia operacji lotniczych.

KOSZTY MIESIĘCZNE

Stałe koszty miesięczne związane są z bieżącym prowadzeniem Programu oraz utrzymaniem samolotów i załóg w ciągłej gotowości do lotu. W opłatach miesięcznych zawarte są przede wszystkim: koszty wynagrodzenia załogi, hangarowania samolotu, koszty operacyjne i administracyjne prowadzenia programu, koszty bieżącej obsługi samolotu, zakupu i aktualizacji baz danych oraz innego oprogramowania niezbędnego do lotu.

KOSZT BEZPOŚREDNI

Koszty bezpośrednio związane z wykonanym lotem. Składają się na nie m.in. koszty paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, opłata za odladzania (jeśli występuje) , rezerwy na serwis, opłaty nawigacyjne, lotniskowe i handlingowe. 

ZAKUP, WYNAJEM CZY WSPÓŁWŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ SAMOLOTU

ZAKUP CAŁEGO SAMOLOTU

Zakup samolotu

Ubezpieczenie

Koszty stałe

Koszty obsługi

Koszty załogi

1/6 ceny zakupu

1/6 kosztu ubezpieczenia

1/6 kosztów stałych

1/6 kosztów obsługi

1/6 kosztów załogi

100% ceny zakupu

100% kosztu ubezpieczenia

100% kosztów stałych

100% kosztów obsługi

100% kosztów załogi

Wykorzystanie samolotu

Zarządzanie samolotem

Planowanie lotów

400-600 godzin rocznie, najbardziej optymalne wykorzystanie samolotu

Operator

Operator

100-200 godzin rocznie, 99% czasu samolot stoi w hangarze

Samodzielnie

Samodzielnie

Porównanie kosztów całkowitych (koszty stałe i zmienne)

Współwłasność vs. zakup całego samolotu lub wynajem.

Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania szczegółowej oferty.

bottom of page