top of page

KOSZTY

Koszty uczestnictwa w Programie FlySmart składają się z 3 podstawowych elementów:

KOSZTY PROGRAMU 
 

KOSZTY MIESIĘCZNE
koszty zarządzania

Stałe koszty miesięczne związane z bieżącym prowadzeniem Programu oraz utrzymaniem samolotów i załóg w ciągłej gotowości do lotu.

KOSZT POCZĄTKOWY
zakup udziału

Koszt jednego udziału stanowi 1/12 ceny zakupu samolotu plus proporcjonalne do udziału koszty wdrożenia go do eksploatacji.

KOSZT BEZPOŚREDNI
koszt wykonanego lotu

Koszty bezpośrednio związane z wykonanym lotem. Składają się na nie m.in. koszty paliwa, rezerwy na serwis, opłaty lotniskowe i inne, jeśli występują.

KOSZT POCZĄTKOWY

Koszt początkowy wejścia do Programu FlySmart stanowi koszt zakupu udziału w samolocie oraz dodatkowe koszty wdrożenia samolotu do eksploatacji ponoszone proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału. Na te koszty składają się przede wszystkim: przebazowanie, ubezpieczenie, rejestracja samolotu, szkolenie załogi, koszt zakupu wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia operacji lotniczych.

KOSZTY MIESIĘCZNE

Stałe koszty miesięczne związane są z bieżącym prowadzeniem Programu oraz utrzymaniem samolotów i załóg w ciągłej gotowości do lotu. W opłatach miesięcznych zawarte są przede wszystkim: koszty wynagrodzenia załogi, hangarowania samolotu, koszty operacyjne i administracyjne prowadzenia programu, koszty bieżącej obsługi samolotu, zakupu i aktualizacji baz danych oraz innego oprogramowania niezbędnego do lotu.

KOSZT BEZPOŚREDNI

Koszty bezpośrednio związane z wykonanym lotem. Składają się na nie m.in. koszty paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, opłata za odladzania (jeśli występuje) , rezerwy na serwis, opłaty nawigacyjne, lotniskowe i handlingowe. 

Porównanie kosztów całkowitych (koszty stałe i zmienne)

Współwłasność vs. zakup całego samolotu lub wynajem.

Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania szczegółowej oferty.

ZAKUP, WYNAJEM CZY WSPÓŁWŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 
SAMOLOTU

ZAKUP CAŁEGO SAMOLOTU

Zakup samolotu

Ubezpieczenie

Koszty stałe

Koszty obsługi

Koszty załogi

Ułamek ceny zakupu

Ułamek kosztu ubezpieczenia

Ułamek kosztów stałych

Ułamek kosztów obsługi

Ułamek kosztów załogi

100% ceny zakupu

100% kosztu ubezpieczenia

100% kosztów stałych

100% kosztów obsługi

100% kosztów załogi

Wykorzystanie samolotu

Zarządzanie

Planowanie lotów

400-600 godzin rocznie, najbardziej optymalne wykorzystanie samolotu

Operator

Operator

100-200 godzin rocznie, 99% czasu samolot stoi w hangarze

Samodzielnie

Samodzielnie

Kupując udział zyskujesz flotę

Uczestnik posiadający udział w konkretnym samolocie otrzymuje dostęp do pozostałych statków powietrznych Programu. Umożliwia to naszym klientom maksymalną elastyczność w korzystaniu z floty lotniczej. 

Bazy Programu

Bazy operacyjne zlokalizowane są z zasady w miejscach, które umożliwiają szybkie dotarcie samolotów do uczestników Programu. Lista baz będzie modyfikowana i rozszerzana wraz z rozwojem Programu. 

mapa5.jpg

Załoga

W czasie lotu załogę samolotu stanowi jeden lub dwóch doświadczonych pilotów (1 dla Cirrusa oraz 2 dla Pilatusa). Na każdy samolot zatrudnionych jest 2 lub 3 pilotów. Jeden z nich jest tzw. Pilotem Głównym zatrudnionym na stałe i przypisanym do konkretnego samolotu. Będzie on odpowiedzialny poza normalnymi czynnościami lotniczymi również za dbanie o nienaganny stan samolotu. Dla współwłaścicieli posiadających licencję pilota przewidujemy możliwość latania w załodze na zasadach ściśle określonych w Regulaminie Programu.

Pozostałe informacje

Umowy Programu FlySmart podpisywane są na 5 lat. Po tym czasie samolot jest sprzedawany na rynku a pieniądze ze sprzedaży trafiają do Współwłaścicieli. Właściciel udziału może go także odsprzedać w trakcie trwania swojej umowy. Uczestnik ma również dostęp do szeregu usług specjalnych. Jedną z nich jest usługa Concierge, w ramach której Współwłaściciele samolotu mogą korzystać ze wsparcia dedykowanego opiekuna, który w każdej chwili gotowy jest wesprzeć ich we wszystkich sprawach związanych z lotem (np. organizacja transportu do i z lotniska, rezerwacja hotelu, wynajem limuzyny, zaplanowanie całej podróży.

Program Poleceń i Rekomendacji

Operator przygotował specjalny system premiowania Uczestników, którzy zarekomendują uczestnictwo w Programie innym, nowym klientom.

bottom of page