top of page

JAK TO DZIAŁA

Model współwłasności jest najbardziej racjonalnym podejściem do posiadania własnego samolotu. Gwarantuje on maksymalną efektywność oraz elastyczność dla indywidualnego posiadacza, eliminując jednocześnie wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem maszyny i załogi w gotowość operacyjnej.

FlySmart jako Operator Programu zapewnia pełną jego obsługę od strony operacyjnej, prawnej i administracyjnej. Dostarcza również doświadczoną i wyszkoloną załogę, system rezerwacyjny oraz pełną obsługę techniczną samolotu.

Każdy uczestnik programu, posiadając udział w konkretnym samolocie otrzymuje jednocześnie dostęp do użytkowania pozostałych maszyn różnych typów w całej flocie programu. Wszystkie koszty utrzymania dzielone są proporcjonalnie pomiędzy współwłaścicieli, co powoduje, że posiadanie własnego samolotu jeszcze nigdy nie było tak konkurencyjne jak obecnie. Dzięki takiemu podejściu, samolot jest również wykorzystywany w najbardziej optymalny sposób.

Uczestnik Programu wybiera udział idealnie dopasowany do swoich potrzeb

udział w samolocie, współwłasność, zakup samolotu, sprzedaż samolotu

udział = 50h lotu

Zakup większej liczby udziałów powiększa łączną liczbę dostępnych godzin lotu

screen2.png

Zarządzanie Programem

Doświadczoną załogę

System rezerwacyjny

Planowanie lotów

Logistykę

Obsługę techniczną

Hangarowanie

Operator zapewnia

operator programu, wspólwłasność, udział w samolocie
PC12_01.png

Zakup czy Współwłasność ?

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 
SAMOLOTU

ZAKUP CAŁEGO SAMOLOTU

Zakup samolotu

Ubezpieczenie

Koszty stałe

Koszty obsługi

Koszty załogi

Ułamek ceny zakupu

Ułamek kosztu ubezpieczenia

Ułamek kosztów stałych

Ułamek kosztów obsługi

Ułamek kosztów załogi

100% ceny zakupu

100% kosztu ubezpieczenia

100% kosztów stałych

100% kosztów obsługi

100% kosztów załogi

Wykorzystanie samolotu

Zarządzanie

Planowanie lotów

400-600 godzin rocznie, najbardziej optymalne wykorzystanie samolotu

Operator

Operator

100-200 godzin rocznie, 99% czasu samolot stoi w hangarze

Samodzielnie

Samodzielnie

Kupując udział zyskujesz flotę

Uczestnik posiadający udział w konkretnym samolocie otrzymuje dostęp do pozostałych statków powietrznych Programu. Umożliwia to naszym klientom maksymalną elastyczność w korzystaniu z floty lotniczej. 

Bazy Programu

Bazy operacyjne zlokalizowane są z zasady w miejscach, które umożliwiają szybkie dotarcie samolotów do uczestników Programu. Lista baz będzie modyfikowana i rozszerzana wraz z rozwojem Programu. 

mapa5.jpg

Załoga

W czasie lotu załogę samolotu stanowi jeden lub dwóch doświadczonych pilotów (1 dla Cirrusa oraz 2 dla Pilatusa). Na każdy samolot zatrudnionych jest 2 lub 3 pilotów. Jeden z nich jest tzw. Pilotem Głównym zatrudnionym na stałe i przypisanym do konkretnego samolotu. Będzie on odpowiedzialny poza normalnymi czynnościami lotniczymi również za dbanie o nienaganny stan samolotu. Dla współwłaścicieli posiadających licencję pilota przewidujemy możliwość latania w załodze na zasadach ściśle określonych w Regulaminie Programu.

Pozostałe informacje

Umowy Programu FlySmart podpisywane są na 5 lat. Po tym czasie samolot jest sprzedawany na rynku a pieniądze ze sprzedaży trafiają do Współwłaścicieli. Właściciel udziału może go także odsprzedać w trakcie trwania swojej umowy. Uczestnik ma również dostęp do szeregu usług specjalnych. Jedną z nich jest usługa Concierge, w ramach której Współwłaściciele samolotu mogą korzystać ze wsparcia dedykowanego opiekuna, który w każdej chwili gotowy jest wesprzeć ich we wszystkich sprawach związanych z lotem (np. organizacja transportu do i z lotniska, rezerwacja hotelu, wynajem limuzyny, zaplanowanie całej podróży.

Program Poleceń i Rekomendacji

Operator przygotował specjalny system premiowania Uczestników, którzy zarekomendują uczestnictwo w Programie innym, nowym klientom.

bottom of page